MATRÍCULA ALS TALLERS ESTIU 2020. ESCOLA MUNICIPAL D'ARTS.

Telemàtic. A partir del divendres, 19 de juny 2020.
La matrícula als TALLERS 2020 DE L' ESCOLA MUNICIPALS D'ARTS , es farà per via telemàtica i a partir del divendres 19 de juny 2020.


Abans de fer el tràmit, heu de tenir preparada la documentació a adjuntar :

Digitalització del full de domiciliació bancària en format SEPA, omplert i signat 

Digitalització carnet de família monoparental/nombrosa (si s'escau)