INSCRIPCIÓ AL CASAL D'ESTIU PAU CLARIS 2021

A partir del dilluns 24 de maig 2021

ACCEDIU AL FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

ATENCIÓ : 1er Torn del Casal Ple


Abans de fer la inscripció, millor tenir preparats els següents documents* (Originals en format digital o Digitalitzacions dels documents en format paper) :

  • Carnet del Servei Català de Salut (requisit obligatori)
  • Full de vacunacions (requisit obligatori)
  • 1 fotografia de carnet (requisit obligatori)
  • Fotocòpia del carnet de família monoparental/nombrosa (si s'escau)
  • Full de domiciliació bancària SEPA (només per alumnes nous o que vulguin canviar la domiciliació bancària respecte del darrer any de casal)
  • Declaració responsable en relació a la Covid-19. Podeu accedir-hi clicant aquí. Aquest document no cal adjuntar-lo en la sol·licitud, però sí que l'haureu de presentar el primer dia d'activitat de cada torn.

(*) En qualsevol moment del procés, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, podrà demanar els originals de les Digitalitzacions de documents, adjuntades.