INSCRIPCIÓ AL CASAL D'ESTIU, PAU CLARIS 2022

A partir del dilluns 9 de maig 2022

 

Abans de fer la inscripció, millor tenir preparats els següents documents* (Originals en format digital o Digitalitzacions dels documents en format paper) :

  • Carnet del Servei Català de Salut (requisit obligatori)
  • Full de vacunacions (requisit obligatori)
  • 1 fotografia de carnet (requisit obligatori)
  • Fotocòpia del carnet de família monoparental/nombrosa (si s'escau)
  • Full de domiciliació bancària SEPA (només per alumnes nous o que vulguin canviar la domiciliació bancària respecte del darrer any de casal)

(*) En qualsevol moment del procés, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, podrà demanar els originals de les Digitalitzacions de documents, adjuntades.