MATRÍCULA A LA LLAR MUNICIPAL INFANTS ELS MINARIONS - CURS 2024-25

Telemàtica, a partir del dimecres 12 de juny 2024

ACCÉS AL FORMULARI D'INSCRIPCIÓ 

descarregar domiciliació bancària tipus SEPA

Recomanem l'ús del navegador Chrome per fer la tramitació telemàtica. Cas de donar error, es preferible canviar de navegador o iniciar el tràmit des d'una finestra d'incògnit. 

Si continueu sense poder fer la tramitació telemàtica, envieu un eMail a , adjuntant una imatge de l'error que us dóna.