MATRÍCULA A L' ESCOLA MUNICIPAL D'ARTS. CURS 2020-2021

Telemàtic. Del dimarts 16 de juny al 30 de juny 2020.
La matrícula a l' ESCOLA MUNICIPALS D'ARTS pel curs 2020-2021, es farà per via telemàtica i a partir del dimarts 16 de juny 2020.
FORMULARI DE MATRÍCULA


Abans de fer el tràmit, heu de tenir preparada la documentació a adjuntar :

Digitalització del full de domiciliació bancària en format SEPA, omplert i signat (només pels nous alumnes o antics que canviïn el compte corrent)

Digitalització carnet de família monoparental/nombrosa (si s'escau)