MATRÍCULA A L'ESCOLA MUNICIPAL D'ARTS, CURS 2021-22

Telemàtiques, a partir del dimarts 1 de juny 2021 a les 9:00h

ACCEDIU AL FORMULARI D' INSCRIPCIÓ

Infants 2014-2018 Dimarts  de 17h.15 a 18h.15 tancat

Infants 2003-2013 Dilluns  de 17h.15 a 18h.15   tancat

                               Dimarts de 17h.15 a 18h.15   tancat

                              

Documentació a adjuntar al Tràmit telemàtic

  • Carnet de família nombrosa o monoparental (si s'escau)
  • Full de domiciliació bancària SEPA (Tots els alumnes nous i els antics que vulguin canviar les dades bancàries de domiciliació)