MATRÍCULA A L'ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA, CURS 2021-22

Telemàtiques, a partir del dijous 17 de juny 2021 a les 9:00h

ACCEDIU FORMULARI INSCRIPCIÓ


    Documentació a adjuntar al Tràmit telemàtic


  • Carnet de família nombrosa o monoparental (si s'escau)
  • Full de domiciliació bancària SEPA (Tots els alumnes nous i els antics que vulguin canviar les dades bancàries de domiciliació)