MATRÍCULA A L'ESPAI MUNICIPAL D'ARTS, CURS 2022-23

Telemàtiques, a partir del dilluns 16 de maig

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ


- P3 fins 2n. Primària :  llista d'espera

- Infants a partir de 3é Primària :  llista d'espera

- Adults : Pintura :  llista d'espera

- Taller Ceràmica : 

Vacants els dilluns de 19h.30 a 21h.30

-Taller de Torn_ Ceràmica : 

 Vacants els dilluns de 10h. a 13h.

 Vacants els dilluns i dimarts de 14h. a 17h.

 Vacants els dimarts de 17h.30 a 20h.30

------------------------------------------------

    Documentació a adjuntar al Tràmit telemàtic 

  • Carnet de família nombrosa o monoparental (si s'escau)
  • Full de domiciliació bancària SEPA (Tots els alumnes nous i els antics que vulguin canviar les dades bancàries de domiciliació)