MATRÍCULA A L'ESPAI MUNICIPAL D'ARTS, CURS 2022-23

Telemàtiques, a partir del dilluns 16 de maig

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ


    Documentació a adjuntar al Tràmit telemàtic 

  • Carnet de família nombrosa o monoparental (si s'escau)
  • Full de domiciliació bancària SEPA (Tots els alumnes nous i els antics que vulguin canviar les dades bancàries de domiciliació)