PREINSCRIPCIÓ A LA LLAR MUNICIPAL D'INFANTS MANAIRONS - CURS 2022-23

Tràmit telemàtic, del 9 al 20 de maig 2022

ACCEDIU AL FORMULARI DE PREINSCRIPCIÓ

 

 

Consulteu les Bases que regulen el procés d'inscripció.

Abans de fer la inscripció, millor tenir preparats els següents documents* (Originals en format digital o Digitalitzacions dels documents en format paper) :

  • Digitalització del Llibre de Família
  • Digitalització del document d'identitat (DNI, NIE....)
  • Digitalització del Llibre de vacunes
  • Digitalització de la Tarja Sanitària Individual
  • Altres documents que aportin punts segons les  Bases (Certificat d'empresa o alta autònom, Certificat renta mínima garantida, Certificat discapacitat superior al 33%, Carnet de família nombrosa o monoparental).

(*) En qualsevol moment del procés, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, podrà demanar els originals de les Digitalitzacions de documents, adjuntades.