SOL·LICITUD DE PLAÇA A L'ESPAI MUNICIPAL D'ART, ALUMNES NOUS, CURS 2023-24.

Telemàtiques, a partir de les 9.00h del dimecres 14 de juny

ACCEDIU AL FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

 

IMPORTANT : S'informa que a mesura que hi hagin grups tancats, els alumnes nous poden presentar la sol·licitud igualment i quedaran en llista d'espera, garantit pel número de registre general d'entrada de la inscripció. Els grups tancats són els següents : 

  •  
  •  
  •  
  •  

Recomanem l'ús del navegador Chrome per fer la tramitació telemàtica. Cas de donar error, es preferible canviar de navegador o iniciar el tràmit des d'una finestra d'incògnit. 

Si continueu sense poder fer la tramitació telemàtica, envieu un eMail a , adjuntant una imatge de l'error que us dóna.