Treball i Empresa

A continuació trobareu adreces i recursos d'interès per tal de facilitar la creació d'empreses i negocis a emprenedors, la recerca de feina o treballadors i diferents centres on poder trobar ofertes de formació en diferents nivells i sectors.

Emprenedors BN   Feina BN   Formacio BN