Carrer dels Canonges i Carrer Major

Carrers porticats de la ciutat medieval. El carrer dels Canonges és un dels principals carrers de la ciutat medieval, porticat a banda dreta o esquerra segons els trams, on residien els senyors laics i els eclesiàstics. El carrer Major és també un carrer porticat que contorneja la façana nord i de ponent de l’antiga ciutat.

Carrer dels Canonges

Un dels principals carrers de la ciutat medieval porticat a banda dreta o esquerra segons els trams, on residien els senyors laics i els eclesiàstics. El nom del carrer recorda encara la importància i el gran paper que tenien els canonges en el govern de la ciutat. Un sector important amb gran poder adquisitiu i que gaudia juntament amb el bisbe de notables privilegis. Al segle XII es va extingir la vida en comú del canonges fet que va obligar-los a buscar-se un allotjament digne del seu rang tal com ho reflexa algunes cases com ca l’Armenter (S.XIV) propietat d’una família d’origen aragonès, molt poderosa i amb grans interessos per tota la corona d’Aragó, un dels seus membres el bisbe Pedro de Luna va regir la diòcesi d’Urgell entre el 1365 i el 1370. 

Canonges 00 mini   Canonges 01 mini    Canonges 02 mini 

Canonges 03 mini   Canonges 04 mini

Carrer Major

Carrer porticat que contorneja la façana nord i de ponent de l’antiga ciutat . Es fruit de l’expansió extramurs que durant el segle XIII va donar lloc a la creació de nous barris cap a ponent (vila nova) tal com reflexa la documentació de l’època on es parla de la vila vella i la vila nova. Aquest creixement progressiu acabarà configurant un llarg carrer Major. En aquest carrer es troba la bladeria i també algunes cases senyorials com Cal Tarragona.

Carrer Major 0 mini   Carrer Major 1 mini

Les Mesures

La bladeria era el servei de mesuratge dels blats. Mitjançant aquestes mesures es podia controlar la compra i la venda de gra. Es tracta d’un bloc de pedra treballada amb tres mesures de diferents capacitats, acabats en unes portelles per on s’omplien el sacs de gra un cop mesurats. Les mesures de pedra que podem veure avui al carrer Major daten de 1579, malgrat que la data fou modificada per uns veïns canviant el 5 per un 3 (1379) cosa que pot portar confusió.
Al segle XIX aquestes mesures es van quedar petites per la demanda que hi havia i l’any 1840 se’n va construir unes de noves, iguals que les antigues.
El propietari de la bladeria era el Bisbat d’Urgell que l’arrendava a particulars segons consta en contractes de l’època.

Mesures mini 00   Mesures mini 01   Mesures mini 02

Portal d'Andorra

El Portal d’Andorra era una de les quatre portes d’accés al recinte emmurallat través de la qual s’accedia al carrer principal, el carrer del canonges i des d’on sortia el camí cap a Andorra. Posteriorment fruit de l’expansió que experimenta la Seu cap a ponent durant el segle XIII servia de porta d’accès a la vila nova concretament al carrer Major.

Portal andorra 0 mini   Portal Andorra 1 mini

Recorregut virtual pel Centre Històric

Més informació

Ciutat Virtual

Logo Turismeseu