Convocatòria Subvencions a Clubs - 2018

D'acord amb el que s'estableix en les Bases Reguladores per a la Concessió de Subvencions a Clubs Esportius, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell fa pública la convocatòria per a l'any 2018, que podeu consultar aquí.

De cara a facilitar la tramitació dels ajuts als clubs esportius, el Servei d'Esports ha elaborat una breu Guia Orientativa amb indicacions per a realitzar tots els tràmits. Igualment, a banda del que s'exposa d'aquest document, els interessats es poden dirigir al Servei d'Esports per a aclarir qualsevol dubte que se'ls pugui plantejar. 

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 13 de novembre i finalitza el 30 de novembre. Tal com s'estableix en la convocatòria, la presentació de les sol·licituds s'haurà de fer mitjançant el lliurament a l'OAC de la documentació requerida i seguint els models establerts. 

Per a aquest motiu us facilitem els enllaços per a descarregar-vos els documents i els dos arxius necessaris per a complimentar la sol·licitud.