Concurs - Oposició per a la contractació de personal per a Parc del Segre, SA - Rafting Parc

Parc del Segre, SA convoca concurs - oposició per a cobrir les següents places:

  • Persones monitores fixes discontinues per al Parc del Segre.
  • Persona tutora per al Centre de Tecnificació.
  • Persona entrenadora per al Centre de Tecnificació de Piragüisme.

Les persones interessades poden accedir a través d'aquesta pàgina a les bases reguladores dels processos de selecció i al tràmit telemàtic per presentar les sol·licituds.

INFORMACIÓ SOBRE EL TRÀMIT