Concurs - Oposició per a la contractació temporal de la persona directora de les Activitats Esportives d'Estiu 2021

El Servei d'Esports convoca concurs - oposició per a contractar temporalment la persona directora de les Activitats Esportives d'Estiu 2021.

Les persones interessades poden accedir a través d'aquesta pàgina a les bases reguladores del procés de selecció i al tràmit telemàtic per presentar les sol·licituds.

El termini de presentació de sol·licituds estarà operatiu des del 15 de març al 16 d'abril de 2021.

INFORMACIÓ SOBRE EL TRÀMIT

  • Bases Reguladores contractació temporal Director/a Activitats Esportives Estiu 2021.
  • Per poder fer la inscripció, necessitareu adjuntar els següents documents. Recomanem tenir-los preparats i adjuntar-los en l'apartat corresponent del formulari de sol·licitud.
   • Còpia del DNI o NIE.
   • Còpia de la titulació acadèmica que us habiliti per participar en el procés selectiu.
   • Justificant de la inscripció al ROPEC com a Director/a Esportiu/va
   • Justificant títol de Català, nivell B.
   • Currículum Vitae.
   • Declaració jurada de compliment de requisits. Us podeu descarregar aquí el model, omplir-lo, signar-lo digitalment i adjuntar-lo al formulari de sol·licitud.
  • Necessiteu tenir una identitat digital per poder fer el tràmit telemàtic. Us facilitem informació sobre la identitat digital.