Concurs per a la contractació temporal de les persones Socorristes de la Piscina Municipal per l'estiu 2021

El Servei d'Esports convoca concurs per a contractar temporalment les persones socorristes de la Piscina Municipal l'Estiu 2021.

Les persones interessades poden accedir a través d'aquesta pàgina a les bases reguladores del procés de selecció i al tràmit telemàtic per presentar les sol·licituds.

El termini de presentació de sol·licituds estarà operatiu des del 15 de març al 16 d'abril de 2021.

INFORMACIÓ SOBRE EL TRÀMIT

 • Bases Reguladores contractació temporal Socorrista Piscina Municipal Estiu 2021
 • Per poder fer la inscripció, necessitareu adjuntar els següents documents. Recomanem tenir-los preparats i adjuntar-los en l'apartat corresponent del formulari de sol·licitud.
  • Còpia del DNI o NIE.
  • Còpia de la titulació acadèmica que us habiliti per participar en el procés selectiu.
  • Justificant del títol de Socorrista Aquàtic/a.
  • Justificant títol de Català, nivell B.
  • Currículum Vitae.
  • Declaració jurada de compliment de requisits. Us podeu descarregar aquí el model, omplir-lo, signar-lo digitalment i adjuntar-lo al formulari de sol·licitud.
 • Necessiteu tenir una identitat digital per poder fer el tràmit telemàtic. Us facilitem informació sobre la identitat digital.