Bases reguladores de les subvencions Extraordinàries per empreses que han hagut de cessar l'activitat degut a la segona onada del COVID19 de l’any 2020