Bases Reguladores per la Subvenció per a la promoció del Municipi