Subvenció autònoms 2020

La sol·licitud de subvenció només es pot demanar telemàticament i és necessària l'autentificació amb identitat digital, per poder-la tramitar(*).

ACCEDIU AL FORMULARI DE SOL·LICITUD

si teniu incidències, recomanem fer la tramitació amb el navegador google chrome

Documentació obligatòria per poder-la adjuntar al formulari (tenir-la preparada) :

  • DNI digitalitzat.
  • Contracte laboral (en el cas de compaginar d'estar assalariat) digitalitzat.
  • Informe de vida laboral digitalitzat.
  • Model 036 o 037 alta IAE a hisenda digitalitzat.
  • Rebut pagament 1er mes autònoms digitalitzat.
  • Model de transferència bancària de l'Ajuntament, omplert i signat electrònicament juntament amb el certificat de titularitat bancària.(Només si no sou proveïdor de l'Ajuntament i ja l'heu entregat abans a l'Ajuntament). 
  • Model d'alta com a creditor de l'Ajuntament, omplert i signat electrònicament (Només si no sou proveïdor de l'Ajuntament i ja l'heu entregat abans a l'Ajuntament).

Informació sobre la identitat digital

(*) Tots els autònoms el tenen per poder fer les tramitacions amb administracions com Hisenda. En tot cas, aquesta sol·licitud de subvenció també la pot tramitar el vostre gestor i en representació vostra. Si us és impossible tramitar la subvenció per aquests mitjans, ens podeu contactar al 973350010 ext. 8026.