Inscripció venda ambulant -Fira Sant Ermengol 2021

INFORMACIÓ PER A LA FIRA DE SANT ERMENGOL 2021
1-La fira del 2021 es celebrarà els dies 16 i 17 d’octubre.

2-Per participar cal presentar la sol·licitud que s’adjunta del 28 d’abril al 28 maig de 2021. A partir d’aquesta data s’acceptaran inscripcions però quedaran en reserva.

3-La única forma per formalitzar la inscripció serà a través del FORMULARI D’INSCRIPCIÓ que es troba a continuació:

ACCÉS AL FORMULARI D'INSCRIPCIÓ 

4-No s’acceptaran inscripcions per cap altre mitjà.

5-S’adjudicaran els llocs per ordre d’arribada dels formularis d’inscripció al registre d’entrada telemàtic de l’Ajuntament de la Seu.

6-Recordi que cal adjuntar tota la documentació requerida per poder tramitar la seva sol•licitud:

a.Fotocopia del DNI
b.Certificat censal d’activitat econòmica any en curs (hisenda )
c.Últim rebut d’autònoms.
d.Carnet de manipulador d’aliments així com el d’Artesà (si s’escau)
e.Assegurança Responsabilitat Civil i rebut any en curs

7-En el cas de no poder pujar els documents al formulari d’inscripció posis en contacte amb l’àrea de promoció economica, mitjançant el correu fira@aj-laseu.cat

8-El mes de juliol rebreu la carta de pagament de la Fira 2021. En cas de no poder-se celebrar la fira es retornarà íntegrament tota la quota.

9-Tingueu en compte que la realització de la fira queda condicionada a les mesures decretades pel PROCICAT.

versión Castellano- INFORMACIÓN PARA LA FERIA DE SANT ERMENGOL 2021
1-La feria del 2021 se celebrará los días 16 y 17 de octubre.
2-Para participar rellene el FORMULARIO DE SOLICIUD del 28 de abril al 28 mayo de 2020. A partir de esta fecha se aceptaran inscripciones pero quedaran en reserva.
3-La única forma per formalitzar la inscripción será a través del FORMULARI D’INSCRIPCIÓN 
4-No se aceptaran inscripciones por ningún otro medio.
5-Se adjudicaran los módulos por orden de llegada al registro de entrada telemático del Ayuntamiento de la Seu d’Urgell.
6-Recuerde que debe adjuntar tota la documentación requerida para poder tramitar su solicitud:

a.Fotocopia del DNI
b.Certificado censal de actividad económica año en curso ( Hacienda )
c.Último recibo de autónomos.
d.Carnet de manipulador de alimentos así como el de Artesanía si es necesario.
e.Seguro Responsabilidad Civil y recibo año en curso

7-Si no puede subir los documentos en el formulario póngase en contacto con el área de promoción económica, mediante el correo electrónico fira@aj-laseu.cat
8-El mes de julio recibirá la carta de pago de la Feria 2021. En el caso que no se pueda celebrar se le devolverá íntegramente la cuota.
9-Debe tener en cuenta que la realización de la Fira de Sant Ermengol queda condicionada con las medidas decretadas con el PROCICAT.