El camp de futbol de la Seu d’Urgell tindrà llums LED

La previsió és que el procés de licitació es pugui realitzar i finalitzar durant el mes de febrer.
08-02-2024

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat aquesta setmana els plecs de condicions per la licitació del canvi a LED de la il·luminació del camp de futbol municipal. 

En l’actualitat, el camp de futbol està il·luminat amb dotze focus halogenurs de 2000W i quatre pantalles LED de 960W repartits entre les quatre torres que, en alguns punts donen una il·luminació insuficient. 

L’objectiu d’aquesta licitació és substituir els focus halogenurs per projectors tipus LED de 1000W que milloraran la il·luminació actual, d’acord amb l’estudi lumínic realitzat, i també suposaran un estalvi important en el consum i una millora de l’eficiència energètica d’aquesta instal·lació. 

Els plecs també inclouen un sistema de programació d’enceses que permeti diferents escenaris, com ara l’encesa dels focus amb una certa reducció de la potència lumínica per, per exemple, escenaris d’entrenament o l’encesa independent de les diferents torres per il·luminar separadament els camps de futbol set quan sigui necessari. 

En principi, les pantalles LED que ja estan instal·lades es mantindran, tot i que es contempla que les empreses licitadores puguin incloure també la substitució d’aquestes pantalles per unes de noves com a una millora en les seves ofertes. 

El pressupost d’aquesta intervenció és de 40.360,83€.  

La previsió és que el procés de licitació es pugui realitzar i finalitzar durant el mes de febrer.