El projecte “La Meva Catedral” recuperarà la memòria gràfica i oral entorn del conjunt catedralici de la Seu d’Urgell

La Meva Catedral és una acció de memòria oral i gràfica per tal de recollir vivències personals i anècdotes que vinculen la població de la Seu d’Urgell amb la seva Catedral.

La iniciativa interpel·la la societat per tal de demanar la seva col·laboració a l’hora de construir aquest fons documental que pretén enfortir el vincle entre la ciutadania i el conjunt catedralici. Un formulari online i d’un grup de Facebook seran els canals per poder fer arribar aquests materials, que s’accepten en diferents formats, des d’un vídeo explicatiu pels mateixos protagonistes, a fotografies antigues, textos o fins i tot àudios.  

“Quin és el record més feliç que la ciutadania de la Seu d’Urgell té a la seva Catedral? I la història més singular que ha viscut dins de les seves parets?” Aquestes són les preguntes que des de l’equip impulsor llancen a la població de la Seu per tal de nodrir el projecte. A més, per tal d’incentivar la participació, es sortejaran 10 visites guiades en indrets desconeguts de la Catedral de la Seu entre totes aquelles persones que hi participin enviant les seves memòries. 

Les memòries que es recullin s’aniran publicant a les xarxes socials del projecte, Facebook i Instagram. També passaran a formar part d’un repositori en un fons documental a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell i més endavant, es realitzarà una exposició que englobi una mostra dels productes recollits. 

La iniciativa s’impulsa des del Museu Diocesà d’Urgell, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, amb el suport de l’Arxiu de l’Alt Urgell i el Punt Òmnia, i amb l’execució tècnica de Raiels SCCL. 

Aquesta acció forma part de l'Estratègia per enfortir el vincle entre la població local i el Museu Diocesà d’Urgell- Catedral dins la Candidatura de Patrimoni Mundial, realitzada entre el 2021 i 2022. 

Més informació:

Formulari per recollir el material: http://www.ja.cat/LaMevaCatedral

Grup de Facebook: https://www.facebook.com/groups/lamevacatedral/

Perfil d’Instagram: https://www.instagram.com/lamevacatedral/

Web amb més informació: https://www.museudiocesaurgell.org/la-meva-catedral/ 

https://www.laseu.cat/viure-a-la-seu/cultura/la-meva-catedral

Correu electrònic: lamevacatedral@gmail.com