El Servei d’Esports convoca 11 places per cobrir les activitats esportives d’estiu i la piscina municipal

Les sol·licituds es podran presentar a partir del pròxim dilluns 15 de març i fins el 16 d’abril només de manera telemàtica a l'apartat de Tràmits del web del Servei d'Esports: http://esports.laseu.cat
10-03-2021

El Servei d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell convoca un total d’11 places per a contractar personal per a la piscina municipal i per a les activitats esportives d’estiu.

Les sol·licituds es podran presentar a partir del pròxim dilluns 15 de març i fins el 16 d’abril només de manera telemàtica a l'apartat de Tràmits del web del Servei d'Esports: http://esports.laseu.cat

Les bases d’aquestes convocatòries estan disponibles al web del Servei d'Esports: http://esports.laseu.cat

PISCINA MUNICIPAL

 • Places convocades:
 • Dues places de socorrista.
 • Dues places d'auxiliar de socorrista.
 • Dues places d'auxiliar de taquilla.
 • Contractació temporal del 22 de juny al 31 d'agost.
 • Requisits:
 • Tenir 18 anys.
 • Títol d'ESO, EGB o equivalent.
 • Títol Nivell B de català o equivalent.
 • Títol de Primers Auxilis (Auxiliars de socorrista).
 • Títol de Socorrista Aquàtic (Socorrista).
 • Selecció mitjançant concurs de mèrits.

ACTIVITATS ESPORTIVES D'ESTIU (AEE)

 • Places convocades:
 • Una plaça de director/a de les AEE.
 • Quatre places de monitor/a de les AEE.
 • Contractació temporal del 28 de juny al 10 de setembre.
 • Requisits:
 • Tenir 18 anys.
 • Títol d'ESO, EGB o equivalent.
 • Títol Nivell B de català o equivalent.
 • Inscripció al ROPEC com a Monitor/a Esportiu/va (Monitor/a de les AEE).
 • Inscripció al ROPEC com a Director/a Esportiu/va (Director/a de les AEE).
 • Selecció mitjançant concurs - oposició.

D’altres requisits que es demanen per totes les places són: no patir cap malaltia ni afectació física que impedeixi el desenvolupament de les tasques del lloc de treball; no haver estat separat per expedient disciplinari de la funció pública; i  no haver estat condemnats amb sentència ferma per delictes de caire sexual.