El Servei d’Esports convoca les places per cobrir les activitats esportives d’estiu i la piscina municipal

Les sol·licituds es podran presentar a partir de demà divendres 15 de març i fins el 17 d’abril de manera telemàtica a la seu electrònica de Parc del Segre.
14-03-2024

El Servei d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell convoca un total de 9 places per a contractar personal per a la piscina municipal i per a les activitats de “A l’Estiu, Viu l’Esport a la Seu”. 

Les instàncies de sol·licitud es podran presentar a partir de demà divendres 15 de març i fins al 17 d’abril de manera telemàtica i a través del tràmit disponible a la seu electrònica del Parc del Segre (apartat convocatòries de personal), on es poden trobar també les bases d’aquestes convocatòries. 

Per a les activitats de “A l’Estiu, Viu l’Esport a la Seu”, es convoquen cinc places de monitors o monitores, a temps parcial i de durada determinada, per cobrir les necessitats dels diferents torns, del 25 de juny al 6 de setembre. 

Pel que fa al personal per a la Piscina Municipal es convoquen dues places d’auxiliar de socorrista i dues d’auxiliar de taquilla, a jornada completa i de durada determinada, del 15 de juny a l’1 de setembre. 

Els requisits que hauran d’acreditar les persones aspirants a aquestes places són: 

  • Tenir 18 anys.
  • Títol d’ESO, EGB o equivalent.
  • Títol de nivell B de català o equivalent.
  • No patir cap malaltia o afectació que impedeixi les funcions pròpies del lloc de treball.
  • No haver estat separades per expedient disciplinari de la funció pública.
  • No haver estat condemnades amb sentència ferma per delictes de caire sexual.

En el cas de les persones monitores de les activitats de “A l’Estiu, Viu l’Esport a la Seu”, a més han d’estar inscrites, com a mínim, com a monitor/a al Registre Oficial de Professionals de l’Esport (ROPEC).