Finalitzats els treballs d’arranjament i pavimentació parcial de l’accés als dipòsits municipals d’aigua

Les obres han tingut un cost total de 38.187,60€.

Finalitzats els treballs d’arranjament i pavimentació parcial de l’accés als dipòsits municipals d’aigua de la Seu d’Urgell. 

Les obres han estat realitzades per l’empresa Ribalta i Fills, i han tingut un cost total de 38.187,60€. 

El municipi de la Seu d’Urgell compta amb dos dipòsits d’aigua, de 6.000 i 2.000 m3, respectivament. Aquests dipòsits s'abasteixen de l’aigua de quatre pous subterranis i de la captació de Bescaran.