L’Ajuntament de la Seu d’Urgell aprova els ajuts en suport a famílies i empreses per la crisi de la Covid-19

Aquestes mesures econòmiques per valor de gairebé 1.100.000 euros tenen com a objectiu reduir l’impacte provocat per la pandèmia.
09-06-2020

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell va aprovar ahir al vespre en sessió plenària telemàtica la consignació pressupostària de tots els ajuts en suport a famílies i empreses, així com les bases reguladores dels ajuts per a persones i famílies en situació de vulnerabilitat social arrel de la crisi de la Covid-19 i les bases reguladores de les subvencions dels ajuts per a persones en situació d’atur o ERTOS i per revitalitzar el consum local afectat també per la crisi del coronavirus.

La consignació pressupostària i les bases dels ajuts en suport a famílies i empreses afectats per la pandèmia de la Covid-19 van ser aprovades per 14 vots a favor (Junts per la Seu, ERC i Compromís per la Seu) i 2 abstencions (CUP), mentre que les bases dels ajuts per a persones i famílies en situació de vulnerabilitat social van ser aprovades per unanimitat de tots els grups municipals.

Cal recordar que ja el passat mes de maig l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, el vicealcalde urgellenc, Francesc Viaplana, i el portaveu del grup municipal Compromís per la Seu, Òscar Ordeig, van presentar de manera conjunta un pacte de ciutat amb un seguit de mesures econòmiques per valor de prop de 1.100.000 euros que s’estructuren en dos grans eixos: suport a les famílies urgellenques i suport a les empreses, autònoms i activitats.

1,1M€ per donar suport a famílies i a empreses, autònoms i activitats

Així, per una part es vol aconseguir pal·liar les dificultats econòmiques de les famílies que han vist minvats els seus recursos, ja sigui perquè han perdut la feina, han patit un ERTO, han hagut de tancar el seu negoci amb motiu de l’aturada de l’activitat econòmica durant el període d’alarma sanitària, ajudant a fer front a les despeses derivades de les seves necessitats bàsiques (habitatge alimentació i subministraments).

D’altra banda, amb aquestes mesures, l’Ajuntament de la Seu vol donar un suport a les empreses, autònoms i diferents activitats del nostre municipi que s’han vist obligades a cessar la seva activitat pel RD 463/2020 de 14 de març i a aquelles que no es trobin en aquesta situació, però hagin disminuït els seus ingressos a conseqüència de l’aturada de l’estat d’alarma, amb l’objectiu d’ajudar a que l’empresa pugui continuar amb la seva activitat, i evitar-ne així la seva desaparició.

De les diverses mesures aprovades en destaquen quatre paquets econòmics:

  •  300.000 €: Subvenció extraordinària per a pal·liar els efectes econòmics de la COVID19 per aquelles empreses obligades a cessar la seva activitat pel RD 463/2020 de 14 de març o que aquelles que no estiguin en aquesta situació però hagin disminuït els seu ingressos a conseqüència de la mateixa. Les bases d’aquestes ajudes ja es van aprovar també ahir a la Junta de Govern Local.
  • 250.000 €: Reforç econòmic extraordinari de 250.000 € al Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (CAPAU) per atendre les necessitats bàsiques de la població que hagin entrat en situació de vulnerabilitat a causa de les repercussions econòmiques de la COVID19 i a aquelles que la seva situació de vulnerabilitat s’ha vist agreujada pels mateixos motius (centre de distribució d’aliments, subministraments, lloguers...) durant tot aquest 2020.
  • 200.000 €: Ajut a les persones empadronades a la Seu que s’hagin quedat a l’Atur o hagin patir un ERTO amb motiu de la crisi de la COVID19 a partir del 14 de març de 2020, amb una targeta moneder per a gastar als comerços i empreses de la Seu durant l’any 2020. L’objectiu és doble: ajudar a aquelles famílies que per atur o ERTO veuen minvats els seus ingressos i que aquests diners repercuteixin en els negocis de la Seu, que han vist frenada la seva activitat tot aquest temps.
  • 300.000 €: L’Ajuntament deixarà d’ingressar en les diferents taxes, quotes, llicències, ICIO, zona blava, enter d’altres, i per tant, és estalvi directe de particulars i empreses que no ho han de pagar o que paguen menys.
  • La resta es distribueix en moltes altres mesures, de menys impacte econòmic, però també importants, com les negociacions amb el Govern d’Andorra per incloure els treballadors fronterers en la llei que regula els ERTOs a Andorra i en l’estudi serològic de la Covid-19 s’ha dut a terme; o la compra d’Equips de Protecció Individual (EPIs) per les empreses de la Seu que ja es van repartir. 

Presentació de sol·licituds d’ajuts

La tramitació dels ajuts serà telemàtica a www.laseu.cat El període de presentació de l’ajut a autònoms, comerços i empreses de la Seu d’Urgell que hagin hagut de cessar l’activitat com a conseqüència de la Covid-19 serà del 15 al 25 de juny de 2020.

D’altra banda, les sol·licituds adreçades a autònoms, comerços i empreses de la Seu que no han cessat la seva activitat econòmica podran presentar-les de l’1 al 10 de juliol de 2020.

La resta d’ajuts, aprovats ahir, inicien ara els tràmits administratius per poder-los convocar el més aviat possible.