La Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell ofereix llibres que fomenten la convivència i la prevenció de l’assetjament escolar

Recurs educatiu extraordinari adreçat a famílies, docents i altres professionals que aporta la biblioteca al Pla Comarcal contra l’assetjament en edat escolar.
14-01-2021

La Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell ha recopilat en un llistat tots els títols de que disposa sobre l’assetjament escolar amb l’objectiu de reforçar la tasca que es porta a terme a través del Pla Comarcal contra l’assetjament en edat escolar.

Aquesta guia de lectura infantil i juvenil per fomentar la convivència, conèixer el valor de la diferència entre persones i lluitar contra l’assetjament està classificada per temes i per edats i es pot trobar al web de la pròpia biblioteca

Aquests llibres representen un nou recurs educatiu extraordinari per a totes aquelles persones interessades en aquesta problemàtica amb l’objectiu que famílies, docents i d’altres professionals els coneguin i els puguin consultar.

Val a dir també que aquesta bibliografia s’utilitzarà com a recurs en les futures formacions a docents emmarcades dins del Pla Comarcal contra l’assetjament en edat escolar, així com en dinàmiques de prevenció de l’assetjament que s’estan programant en els centres educatius de primària i secundària de l’Alt Urgell.