La brigada d'obres de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell realitza una cinquantena d'actuacions durant el mes de març

Els treballs han consistit en reparar escocells, tapar forats en el ferm de diferents carrers, repintar senyals de trànsit, instal·lació d'aparcabicicletes i papereres, pintar espais d'equipaments municipals, entre d'altres.
11-04-2022
La brigada d'obres de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell realitza una cinquantena d'actuacions durant el mes de març

Zona d'exàmens de conduir pintada de nou.

Prop d'una cinquantena d'actuacions de reparació i millores realitzades per la brigada municipal de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell al llarg del passat mes de març.  

Aquestes actuacions han consistit en la reparació d'escocells de la plaça de Soldevila i del passeig del del Parc, tapar forats al ferm del carrer Fra Andreu Capella, de l'avinguda de Guillem Graell i reparació d'un sot a la calçada entre el carrer Regència d'Urgell i l'avinguda del Salòria, reparació de la pilona i la vorera a l'avinguda Garriga i Massó/Portal d'Andorra, repassar la pintura dels passos de vianants del carrer Bisbe Guitart (davant del nou CAP) i del passeig Joan Brudieu (davant d'oficina bancària), pintar el senyal d'stop entre el carrer Ponent i el passeig del Parc, repintar el senyal d'stop ja existent entre l'avinguda del Salòria i el carrer Regència d'Urgell, pintar zona exàmens de conduir i reparació del paviment del carrer de la Boixadera.  

A més, la brigada municipal també ha realitzat d'altres tasques com obrir rases per plantar arbres, repassar gronxador de la plaça del Camp del Codina, la instal·lació de dos aparcabicicletes al carrer Mare Janer, pintar la porta exterior de la sala la Immaculada i de parets a l'interior de la Biblioteca Sant Agustí, també ha pintat l'escola de l'edifici del centre cultural Les Monges, reparació d'una part del mur de la zona d'exàmens de conduir, neteja d'embornal a l'avinguda del Salòria, entre d'altres actuacions.