La Policia Municipal de la Seu d’Urgell intensifica el control d’identificació de gossos per comprovar si l’Ajuntament disposa del seu ADN

El fet de no facilitar l’ADN està tipificat com a infracció greu amb sancions que van dels 251 als 600€.
30-05-2022

Aquest mes de maig s’han intensificat els controls per part de la Policia Municipal per tal d’identificar i sancionar aquells propietaris de gossos que encara no han facilitat l’ADN de la seva mascota a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

Recordem que la identificació genètica dels gossos a través de l’ADN es va implantar el juliol de 2018 amb l’objectiu de poder actuar amb decisió cap als propietaris incívics que no recollien les defecacions dels seus animals.

Des de l’Ajuntament urgellenc s’afirma que és important disposar el codi genètic de tots els gossos del municipi per tal de poder comparar les mostres de femta recollides a la via pública per poder determinar de quin animal procedeixen i així poder sancionar el propietari infractor.

Actualment es troben inscrits al registre censal municipal un total de 1.342 gossos dels quals es disposa de l’ADN d’un 62%.

D’acord amb l’ordenança municipal de tinença i protecció dels animals, en el seu article 39, preveu que els propietaris de gossos tenen l’obligació de facilitar l’ADN a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i, que en cas contrari, podran ser sancionats. El fet de no facilitar l’ADN està tipificat com a infracció greu amb sancions que van dels 251 als 600€.

Aquest augment de control dels gossos ha permès identificar una cinquantena de propietaris de gossos dels quals el 40% no havia facilitat l’ADN a l’Ajuntament i, d’acord amb l’ordenança municipal seran sancionats.

Des de l’Ajuntament de la Seu es preveu que aquest control no sigui puntual sinó que sigui una mesura permanent per tal de poder disposar del major percentatge de gossos identificats genèticament al municipi i, en conseqüència, disminueixi la presència de defecacions canines als parcs, places i carrers de la ciutat.