Nova convocatòria per a sol·licitar subvencions adreçades a clubs esportius de la Seu d’Urgell

Fins el dia 20 de desembre es podran sol•licitar aquests ajuts que compten amb una partida pressupostària de 10.000 euros.
26-11-2021

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat una nova convocatòria per l’atorgament de subvencions a entitats i clubs esportius que estiguin actius, legalment constituïts i amb domicili al municipi urgellenc.

Els clubs i entitats esportives poden presentar la seva sol·licitud fins el dia 20 de desembre de manera telemàtica a través del web municipal: http://esports.laseu.cat

Les sol·licituds han de ser presentades de forma telemàtica i amb els documents oficials de sol·licitud. Aquests documents i l’enllaç al formulari de sol·licitud es poden trobar a la pàgina del Servei d’Esports del web municipal. En aquest espai també està disponible una guia orientativa amb instruccions per a realitzar tot el tràmit de sol·licitud.

Val a dir també que l’atorgament d’aquestes subvencions es portaran a terme un cop finalitzat el termini de presentacions. El procés de justificació durarà fins el 15 d’octubre de 2022, tal com estableixen les bases reguladores.

Partida de 10 mil euros

Es tracta d’una dotació pressupostària de 10.000 euros que es repartirà entre les entitats esportives de la Seu d’Urgell que ho sol·licitin i que compleixin amb els requisits establerts en les bases reguladores d’aquesta subvenció i en la llei general de subvencions.

Així, s’estableix que cada entitat esportiva tindrà una dotació fixa de 350 euros, sempre i quan, la suma de totes les quantitats fixes no superi els 5.000 euros (límit del 50% de la partida, tal com s'estableix en les bases reguladores). La resta de diners fins a completar la partida, es repartiran segons la puntuació obtinguda per cada entitat en la valoració dels criteris establerts.

Aquests criteris fan referència, entre d'altres, al volum de despeses i ingressos de les entitats; al número de practicants totals i, entre ells, al percentatge de menors de 16 anys i als de gènere femení; al número d'entrenadors titulats; a les iniciatives en l'àmbit social; o a la utilització d'instal·lacions esportives municipals.

Recordem que aquesta és la quarta convocatòria des que l’Ajuntament de la Seu d’Urgell va recuperar l’any 2018 aquesta línia d’ajuts.