S'ha descobert un important jaciment arqueològic de l'època baixmedieval al pati de Les Monges.