Petició de cita prèvia a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà O A C .

Amb motiu dels protocols que aplica l'Ajuntament de la Seu d'Urgell per prevenir els efectes del COVID19, és necessària la cita prèvia per per poder fer tramitacions presencials. Quan rebem la seva sol·licitud, ens posarem en contacte i mirarem si podem fer-li la tramitació per mitjans telefònics o telemàtics i així evitar el seu desplaçament a les dependències municipals. Si no és possible, li confirmarem la cita prèvia per donar tràmit a la seva petició, presencialment.

Horari d'atenció :

dilluns a divendres 9:00h - 14:00h

dilluns i dijous tarda 16:30h - 19:00h

dissabte matí 10:00h - 13:00h

Recordeu que els camps marcats en vermell, són obligatoris !

Per a quin dia i hora voldria que li agendem la cita prèvia - 1era opció. La data i hora es CONFIRMARAN per eMail, sense la confirmació no són vàlides.   Horari d'atenció al públic : dilluns a divendres 9:00h - 14:00h / dilluns i dijous tarda 16:30h - 19:00h / dissabte matí 10:00h - 13:00h
/ /   :
Per a quin dia i hora voldria que li agendem la cita prèvia - 2ona opció. La data i hora es CONFIRMARAN per eMail, sense la confirmació no són vàlides.
/ /   :

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer responsabilitat de l’AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL, i seu social a Plaça dels Oms 1  25700 La Seu d'Urgell. La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i els serveis oferts. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar. En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin a Portal de Cerdanya 1, 25700 La Seu d'Urgell , o bé per correu electrònic a: dpd@aj-laseu.cat. S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant Autoritat Catalana de Protecció de Dades.