CONSULTES ALS SERVEIS TÈCNICS

Utilitzeu aquesta consulta si necessiteu informació sobre llicències d'obres, rètols, guals, tendals, grua, Comunicacions obertures, ocupacions via pública, lloguer de material municipal, temes urbanístics, mediambientals o altres temes en que els Serveis tècnics us puguin ajudar.

Recordem que aquest formulari només serveix per fer consultes, si voleu iniciar un tràmit amb l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, heu d'accedir al Catàleg de Tràmits

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer responsabilitat de l’AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL, i seu social a Plaça dels Oms 1  25700 La Seu d'Urgell. La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i els serveis oferts. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar. En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci a Portal de Cerdanya 1, 25700 La Seu d'Urgell , o bé per correu electrònic a: dpd@aj-laseu.cat. S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant Autoritat Catalana de Protecció de Dades.