Creu Roja

Creu Roja

Visió

Cruz Roja, com a organització humanitària i voluntaria arrelada en la societat, donarà respostes integrals a les persones vulnerables, amb una persepectiva de desenvolupament humà.

Missió

Estar cada vegada més propers de les persones vulnerables tant en els àmbits nacional com internacional, mitjançant accions integrades, realitzades per voluntaris i amb una àmplia participació social.

Projectes i serveis

L’envergadura de la Creu Roja i la seva estreta vinculació amb el teixit social català ens permeten situar-nos en la primera línia de detecció de les carències socials, a més de posar en marxa recursos per fer-hi front i atendre les demandes de la població.
D’aquesta manera, ens considerem un autèntic agent de transformació social, ja que, any rere any, emprant la diplomàcia humanitària i la nostra experiència i eficàcia, posem en marxa nous projectes destinats a millorar la qualitat de vida de les persones que ho necessiten més. Dins dels àmbits més importants en els quals actuem, destaquem:

  • Lluita contra la pobresa 
  • Col·lectius vulnerables 
  • Infància i Joventut 
  • Gent Gran 
  • Ocupació 
  • Formació 
  • Salut, Socors i Emergències 
  • Cooperació Internacional 
  • Drets Humans i Dret Internacional Humanitari

Contacte

Pàgina web: http://www.creuroja.org/
Correu electrònic: