Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació

Consell Municipal Solidaritat

El dia 4 de juliol de 2005 s'aprovà la creació del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, organisme entès com un element de debat, participació i assessorament integrat per el màxim nombre possible de representants de totes les ONGs.

Les seves funcions concretes són:

  • Presentar propostes i suggeriments que afectin a aquests àmbits de la nostra ciutat.
  • Fomentar la sensibilització dels ciutadans sobre temes de solidaritat i de cooperació internacional fent la màxima difusió de les accions i projectes desenvolupats.
  • Estudiar les peticions d'ajuda econòmica per a projectes de cooperació internacional, i avaluar-les acuradament de manera que ajudi a l'Ajuntament a fer un repartiment just i equitatiu dels diners que pressuposta per destinar a l'ajuda dels països en vies de desenvolupament.

Més informació: Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació