Dilluns 29 d’abril s'obrirà la convocatòria per accedir als horts socials per a persones en situació de vulnerabilitat

El termini per a poder presentar les sol·licituds per accedir a un d’aquests 30 horts socials es fins el dia 9 de maig.

Dilluns 29 d’abril s'obrirà la convocatòria per accedir als horts socials per a persones en situació de vulnerabilitat

Recinte que acull els horts socials per a persones amb situació de vulnerabilitat.

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell obrirà el pròxim dilluns 29 d’abril  la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l’atorgament i adjudicació de noves llicències dels horts adreçats a persones en situació de vulnerabilitat. Així ho ha aprovat aquest matí la junta de govern d’aquest ajuntament. 

Així, doncs, a partir del dia 29 d’abril i fins el dia 9 de maig poden presentar la seva sol·licitud aquelles persones que estiguin empadronades al municipi de la Seu d’Urgell, ser major d’edat, i no cultivar cap altre hort. 

En aquesta convocatòria es concreta la vulnerabilitat social per a poder disposar d’un dels 30 horts socials en el següents factors: 

  • Trobar-se en situació d’invalidesa o incapacitat laboral, sempre que no impedeixi el conreu d’un hort.
  • Tenir el certificat de discapacitat (mínim el 33%).
  • Si un dels membres de la unitat familiar està situació d’atur.
  • Si la unitat familiar compta amb ingressos iguals o inferiors al salari mínim interprofessional. 

Les sol·licituds s’hauran de tramitar dement cita prèvia al 973 350 010 per fer-ho de manera presencial o telemàticament amb els impresos oficials que fixa l’Ajuntament de la Seu d’Urgell a www.laseu.cat 

Aquesta convocatòria d’horts socials adreçats a persones en situació de vulnerabilitat social té com a objectiu promoure projectes de caràcter social que suposin una contribució a la qualitat de vida de les persones vulnerables o amb circumstàncies especials i al progrés equilibrat i sostenible del municipi. 

Val a dir que la parcel·la d’aquests horts socials que té una superfície total d’uns 3.000m2, s’ubica a la partida de Sant Ermengol, prop de la zona d’autocaravanes, en un terreny llogat a llarg termini a la família Pallarès. Aquets horts tenen una superfície entre 43 i 45m2, cadascú, aproximadament, i ja estan llaurats per poder ser conreats.