Horts socials

Presentació

El projecte social dels Horts respon a la voluntat de l’Ajuntament de La Seu d’Urgell  d’impulsar un servei innovador, adreçat a persones vulnerables o amb circumstàncies de necessitats especials, per promoure una qualitat de vida millor a partir d’una activitat útil realitzada en un entorn natural.

Cultivar un hort: una activitat saludable

En aquest sentit l’Ajuntament de La Seu d’Urgell, conscient que en un dels components més importants per tenir un estil de vida saludable és l’activitat física, vol contribuir a desenvolupar un tipus de servei que potencií activitats saludables per a la persones vulnerables o amb circumstàncies de necessitats especials en un espai obert i en un entorn natural.

El fet de cultivar un hort comporta diferents nivells d’activitat física que pot convertir-se per a moltes persones en una activitat habitual durant nou mesos de l’any. Per anar a l’hort cal sortir de casa, caminar, flexionar principalment cames i braços i també la resta del cos.

Més tard s’hi afegeix la satisfacció de veure créixer les hortalisses, els llegums i les flors. És el conjunt de l’activitat i de l’entorn natural, el que dona vida.

Per altra banda, i més enllà dels beneficis que cuidar un hort comporta a la salut, cal considerar aquesta pràctica agrària de l’hort com aquella que afavoreix el manteniment de la biodiversitat, el manteniment del medi natural.

Cuidar un hort: una activitat pròpia de la zona

Cuidar un hort és estat activitat tradicional de La Seu d’Urgell, que s’ha anat perdent. Encara ara, però, moltes cases de pagès han continuat fent el seu hort, malgrat haver deixat l’activitat del camp i la cria d’animals.

És important remarcar d’una forma expressa que el fet de promocionar la salut i la vitalitat no treu la necessitat de vetllar perquè els hortolans facin un bon ús de les pràctiques agrícoles, assolint la millor qualitat possible de la collita.

Objectius

 1. Oferir un tipus de servei que potenciï activitats saludables en un espai obert i en un entorn natural.
 2. Oferir els horts com a un recurs perquè es dugui a terme una activitat física a través de l'horticultura.
 3. Afavorir la pràctica de l'horticultura com un incentiu per a l'alimentació sana amb productes naturals.
 4. Contribuir a la conservació de la biodiversitat de l’entorn mitjançant la promoció d’una activitat agrícola de promoció social.
 5. Preservar una activitat agrícola pròpia de la zona.

Sol·licitar un hort

Segons acord de la Junta de Govern Local del 15 de març 2022, s'aproven les ordenances que regulen el funcionament dels Horts Socials, així com també la Convocatòria per a la presentació de sol·licituds.   

Ordenança Municipal 

Convocatòria

Les sol·licituds es podran tramitar:

Presencialment : Demanant cita prèvia al 973350010, les cites prèvies s'han de demanar per fer el tràmit des del dilluns 29 d'abril i fins el dijous 9 de maig 2024  (l'ordre d'entrada no afecta a la concessió dels horts que és per sorteig).

DESCARREGAR SOL·LICITUD

Telemàticament : Accedint al formulari d'inscripció, actiu en aquesta mateixa pàgina, a partir de les 9:00h del 29 d'abril 2024

FORMULARI TELEMÀTIC 

El període de presentació de la sol·licituds serà del 29 d’abril al 9 d’maig de 2024. 

La documentació a presentar és: 

 1. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de la persona sol·licitant i de tots els membres de la unitat de convivència (Obligatori)
 2. Justificant dels ingressos de la unitat de convivència mitjançant còpia de la declaració de renda i/o nòmines dels membres de la unitat familiar (Obligatori)
 3. Certificat de discapacitat (Si s'escau)
 4. Resolució d'invalidesa o incapacitat laboral (Si s'escau)
 5. Justificant del Servei Català d'Ocupació que justifiqui la situació d'atur (Si s'escau)
 6. El certificat de convivència no cal aportar-lo, l'Ajuntament comprovarà si la persona que demana la llicència està empadronada al municipi i les persones que configuren la unitat de convivència per aportar la documentació dels punts 1 i 2.

Per a més informació:

Consorci d'atenció a les persones de l'Alt Urgell
Centre Cívic el Passeig
Telèfon: 973 354 102