Subvencions per a la Rehabilitació i pintura de porxos i façanes

Aquestes bases tenen per objecte regular la convocatòria i concessió dels ajuts que l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a disposició de propietaris per tal de col•laborar en el finançament de la rehabilitació i pintura als immobles situats dins de l'àmbit d'actuació descrit en aquestes bases. Actualment, no està oberta cap convocatòria