Subvencions per a la Rehabilitació i pintura de porxos i façanes

Aquestes bases tenen per objecte regular la convocatòria i concessió dels ajuts que l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a disposició de propietaris per tal de col•laborar en el finançament de la rehabilitació i pintura als immobles situats dins de l'àmbit d'actuació descrit en aquestes bases. Actualment, no està oberta cap convocatòria

Bases reguladores de les Subvencions per a la Rehabilitació i pintura de porxos i façanes

Bases reguladores de les Subvencions per a la Rehabilitació i pintura de porxos i façanes - Llegir Més

Convocatòria de les subvencions per a rehabilitar i repintar porxos i façanes.

Consulta la convocatòria del 2023 per a la pintura i rehabilitació de porxos i façanes al Centre Històric de la Seu d'Urgell i Castellciutat.

Convocatòria de les subvencions per a rehabilitar i repintar porxos i façanes. - Llegir Més