Pla de dinamització comercial

Aquest projecte de dinamització del comerç local de la Seu d'Urgell té l'objectiu de conèixer i analitzar amb detall quin és l'estat i la realitat comercial de la capital de l'Alt Urgell. També busca obtenir informació sobre l'oferta i la demanda comercials, observar i detectar les principals mancances en l'àmbit comercial, indaga en les fortaleses, potencialitats i oportunitats, per tal de definir actuacions i línies estratègiques que permetin la dinamització i la millora.