ASSOCIACIÓ DE PARAPLÈGICS I DISCAPACITATS FÍSICS DE LLEIDA

Objectius

Som una organització de l’economia social que afavoreix la qualitat de vida de les persones, especialment aquelles amb discapacitat i/o en situació de vulnerabilitat; oferint eines i suports centrats en la persona i que afavoreixin el seu desenvolupament integral.

Servei

 • Oferim a la comarca de l’Alt Urgell, serveis d’orientació, formació i intermediació laboral especialitzats en l’atenció, orientació i acompanyament a persones amb discapacitat i/o situació de vulnerabilitat social en la seva incorporació i manteniment del lloc de treball.
 • Desenvolupem i participem en activitats de sensibilització comunitària en vers la inclusió de les persones amb discapacitat en els diferents àmbits, amb especial atenció a l’accessibilitat.

Destinataris

Programes d’orientació laboral, presents al territori, segons població destinatària:

 • Programes d’orientació i acompanyament a la inserció:  persones aturades derivades del SOC.  Edat  16-65 anys
 • Serveis Integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental: persones amb certificat de discapacitat igual o superior al 65%,  o superior al 33% en el cas de malaltia mental o discapacitat psíquica. Edat 16-65 anys
 • Punt d’autoocupació Incorpora: orientació i assessorament a empreses, treballadors autònoms i emprenedors.
 • Programa Incorpora de la Fundació "La Caixa", programa d'intermediació amb l'objectiu de promoure la inserció laboral de persones que es troben en situació o en risc de vulnerabilitat social. 

  Adreçat a empreses del territori. Suport en la selecció i incorporació de professionals a la seva plantilla, assessorament sobre incentius fiscals i bonificacions, acompanyament en el compliment de la Llei General de les persones amb Discapacitat (LGD).

Contacte

 • MARIA ROSA SARRADELL CASES

  Coordinadora Alt Urgell / Orientadora laboral programa SIOAS

  msarradell@aspid.cat

  616 233 399