CRAE La Xicoia

logo_crae.png

Objectius

El seu objectiu és donar resposta a situacions i necessitats educatives i assistencials que requereixen una especialització tècnica en la seva guarda i educació alternativa a la seva família d'origen.

Servei

Centre Residencial d’Acció Educativa: servei residencial d’acolliment per la guarda i educació dels seus usuaris mentre no poden retornar amb la seva família o se’ls troba una família acollidora.

Destinataris

Els CRAE són institucions per a la guarda i educació d'infants i adolescents (de 0 a 18 anys) a qui s'aplica la mesura d'acolliment simple en institució, d'acord amb la mesura que consti en l'informe previ dels equips tècnics competents. 

Contacte

  • Via d'acces: Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
  • Persona de contacte: Ferran Castellarnau Fort (director)