Escola Mossèn Albert Vives

logo albert vives

Objectius

  • Donar l’atenció educativa a l’alumnat de l’escola fonamentada de manera prioritària sobre els principis de diversitat, necessitats educatives, inclusió escolar, suports, acció tutorial...
  • Assolir les competències que permetin a l’alumnat el seu desenvolupament personal i escolar, donant atenció a la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat.
  • Dissenyar i fer el seguiment de les mesures i els programes que es duen a terme per atendre l’alumnat del centre

Servei

  • Escolarització de 3 a 12 anys.
  • Acollida matinal de 7:45-9:00.
  • Psicomotricitat extraescolar de 3 a 5 anys.
  • Esports extraescolars de primer a sisè (bàsquet, futbol, handbol, jocs, raquetes, atletisme...)
  • Activitats extraescolars (dansa, ioga, robòtica,anglès...).
  • Menjador escolar.

Destinataris

Infants de 3 a 12 anys.

Contacte