Fundació Privada Integra Pirineus

Objectius

 • Contribuir a la inserció social i laboral de persones en situació o risc d'exclusió social, amb especial atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn de la salut mental.

Servei

 • CET – Centre Especial de Treball - INTEGRA PIRINEUS L’ALT URGELL, SLU.
  • És una empresa social, que ofereix oportunitats laborals a persones amb discapacitat, especialment a persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de la salut mental. Proporciona llocs de treball adaptats a les característiques personals i necessitats de suport de les persones treballadores, amb la finalitat de la seva integració laboral.
 • EMPRESA D’INSERCIÓ ‐ E.I. INTEGRA PIRINEUS S.L.U.
  • És una empresa social, que ofereix oportunitats laborals a persones en situació o en greu risc d’exclusió social, amb la finalitat de la seva integració sociolaboral, per tal de facilitar la seva posterior incorporació al mercat de treball ordinari.
 • BANC DE PRODUCTES DE SUPORT 
  • És un servei del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell que gestiona Integra Pirineus. Aquest servei proporciona en modalitat de préstec productes de suport (cadires de rodes, grues, caminadors, cadires de dutxa, etc.) a persones amb discapacitat, dependència o situació de convalescència, amb l’objectiu de de millorar la seva autonomia personal o bé facilitar la tasca de la persona cuidadora.
 • ASSISTÈNCIA PERSONAL
  • Projecte pilot del servei de l’Assistència Personal (AP) adreçat a persones amb discapacitat i dependència de la comarca de l’Alt Urgell. L’AP s’encarrega de donar suport i ajudar en les activitats del dia a dia de les persones que per les seves condicions, presenten dificultats o no poden realitzar-les per si mateixes, com per exemple: planificar i fer la compra, prendre la medicació, anar al cine, utilitzar els electrodomèstics de casa, planificar un viatge, etc. La seva missió és fomentar el projecte de vida independent de les persones amb discapacitat, sent la persona que escull com, quan i on rebre els suports de l’AP, fomentant la seva autodeterminació.Aquest projecte compta amb la col·laboració de Fundació “la Caixa”.

Destinataris

Persones amb discapacitat, amb trastorn de la salut mental i/o amb risc d’exclusió social acreditat pels serveis corresponents (CAD, serveis de salut mental o serveis socials):

 • Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals que tinguin possibilitats d’inserció en el món laboral.
 • Persona destinatària de la renda mínima d’inserció.
 • Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, perquè no compleixen els requisits establerts per l’article 6.1 de la Llei10/1007, del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció.
 • Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però que es trobin, segons el parer dels serveis socials competents, en situacióen risc d’exclusió.
 • Joves majors de 16 anys i menors de 30 provinents d’institucions de protecció de menors.
 • Persones amb situacions problemàtiques d’addiccions que es trobin en procés de rehabilitació i inserció social.
 • Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació, persones en llibertat condicional i personesexrecluses.
 • Aturats de llarga durada més grans de 45 anys.
 • Persones procedents de serveis de prevenció i inserció social, autoritzats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Destinataris Banc de Productes de suport:Persones residents a l’Alt Urgell  que s’estan recuperant d ’una intervenció o fractura, persones amb discapacitat o persones amb dependència. Destinataris Assistència Personal:Persones residents a l’Alt Urgell, de 16 a 64 anys, que tenen el certificat de discapacitat i la situació de dependència reconeguContacte.

Contacte:

 • Persona de contacte:
  • Urgell Escribà Trota
  • Aida Martínez Cardona
 • Ubicació: Plaça de les Monges,  edifici de les Monges 3a Planta CETAP, La Seu d’Urgell
 • C/d'Albert Vives, 12
 • 25700 La Seu d'Urgell
 • Telèfon: 973 351 014 - 973 352 966
 • Correu electrònic: info@integrapirineus.com
 • Pàgina web: www.integrapirineus.com