Institut Joan Brudieu

Objectius

 • Atendre la diversitat al llarg dels cursos mentre cursen ESO.
 • Buscar sortida als alumnes que finalitzen l‘ESO amb necessitats educatives especials. Podent marcar un itinerari a seguir, amb les diferents possibilitats que tenen.

Serveis

Al nostre centre els alumnes NESE tenen els següents suports:

 • Optatives de reforç a 1r, 2n i 3r d’ESO.
 • Pi’s individualitzats als alumnes que ho requereixin.
 • Aula d’acollida per atendre alumnes nouvinguts.
 • SIEI (suport intensiu a l’educació inclusiva).
 • UEC ( Unitat d’escolarització compartida)
 • Intervencions EAP.
 • IFE (Itinerari formatiu específic d’esports)

Destinataris

Educació secundària, batxillerat i cicles formatius.

Contacte

 • Personal de contacte:
  • Xavier Falcó (Director del centre)
  • Conxita Sabartrés (Cap d’estudis)
  • Mercè Cerqueda (Psicopedagoga del centre)
 • 25700 La Seu d'Urgell
 • Telèfon: 973350403
 • Correu electrònic: 
  • C5004188@xtec.cat
  • mcerqued@xtec.cat
  • csabarte@xtec.cat
 • Pàgina web: http://www.insjoanbrudieu.cat