Punt Òmnia

Objectius

Òmnia és un programa preventiu i socioeducatiu que treballa amb les noves tecnologies, enteses com una eina de millora, de promoció individual i de cohesió social per aconseguir:

 • Desenvolupar les habilitats i les capacitats personals dels usuaris a través de l’accés a les TIC i dels processos de formació i reciclatge;
 • Afavorir l'autonomia de les persones mitjançant l'ús de les TIC;
 • Garantir la vinculació de les persones a la comunitat;
 • Dinamitzar les diferents associacions dels barris perquè accedeixin a la societat de la informació, millorin les seves actuacions i participin en la prevenció i la lluita contra l’exclusió social, i
 • Impulsar l’acció coordinada entre el món associatiu, les entitats gestores sense ànim de lucre, l’acció institucional i el personal voluntari o col·laborador per sumar esforços singulars en cada territori.

Servei

Punt Òmnia

Destinataris

 • Infants- de 4 a 11
 • Joves- de 12 a 30
 • Adults de 31 a 64
 • Gent Gran + de 76

Via d'accés/protocol

Parlar amb la dinamitzadora directament

Contacte

 • Persona de contacte: Ester Collado Martínez
 • Telèfon
  • 973350010 ext 8017
  • 973353008 o 661695131
 • Correu electrònic: