Ajuts i Subvencions

Llistats dels Ajuts i Subvencions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell

Subvencions Extraordinàries per a empreses afectades per la COVID-19 que no han cessat l’activitat i han reduït un 70 % o més els seus ingressos

L’objecte i finalitat d’aquesta subvenció és el de pal•liar els efectes i compensar les pèrdues econòmiques a conseqüència de la COVID -19 a les empreses de la Seu d’Urgell que NO hagin hagut de tancar durant el període d’estat d’alarma, que acreditin una disminució d’almenys el 70% dels ingressos i que puguin acreditar el pagament de despeses fixes

Subvencions Extraordinàries per a empreses afectades per la COVID-19 que no han cessat l’activitat i han reduït un 70 % o més els seus ingressos - Llegir Més

Subvencions Extraordinàries per empreses que han hagut de cessar l'activitat en motiu de la COVID-19

L’objecte i finalitat d’aquesta subvenció és el de pal•liar els efectes i compensar les pèrdues econòmiques a conseqüència de la COVID -19 en els empresaris de la Seu d’Urgell que hagin hagut de tancar durant el període d’estat d’alarma.

Subvencions Extraordinàries per empreses que han hagut de cessar l'activitat en motiu de la COVID-19 - Llegir Més

Subvencions per Autònoms 2020

L’objecte d’aquestes subvencions serà el foment de la creació del propi lloc de treball, per part de persones empadronades a la Seu d'Urgell i que es trobin en alguna de les situacions següent: a) Aquelles que es troben desocupades o en situació d’atur. b) Assalariades amb una jornada igual o inferior al 50% de la jornada complerta (20 hores setmanals).

Subvencions per Autònoms 2020 - Llegir Més