Pressupostos participatius 2018

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell torna a obrir un procés de participació ciutadana per tal que els veïns i veïnes del municipi puguin decidir en què s’invertiran 100.000 € del pressupost municipal.

Aquest procés ha de servir per implicar a la ciutadania en les decisions que afecten al municipi i és un pas per un govern més transparent i col·laboratiu.


FASES.

El procés es divideix en diferents fases, tal i com es mostra a la següent figura:


FASE DE PRESENTACIÓ

  • El dia 28 de març, es farà una roda de premsa pública a la Sala de Premsa .


FASE DE PROPOSTES

  • Del 4 al 11 d'abril de 2018, podeu presentar les propostes telemàticament o bé presencialment a l'OAC, a la Biblioteca de Sant Agustí, a l'Oficina Jove i al Centre Cultural les Monges.

FASE PROPOSTES FINALITZADA

FASE DE VALIDACIÓ :

  • Del 4 d'abril al 10 de Maig de 2018 es realitzarà la validació tècnica de les propostes. Serà una comissió de personal tècnic municipal qui analitzarà la viabilitat tècnica i econòmica de les noves propostes.

Cliqueu aquest enllaç per veure la validació de les propostes.

ASSEMBLEA OBERTA PRIORITZACIÓ DE PROPOSTES


  • Es realitzarà el dia 29 de maig de 2018 a les 20:00 hores a la Sala de Plens de l'Ajuntament, per a totes aquelles persones que hagin fet propostes o que hi vulguin participar, puguin decidir les que aniran finalment a votació.


FASE DE VOTACIONS

  • La població major de 16 anys empadronada al municipi tindrà l'oportunitat de prioritzar les propostes viables, segons criteris d'urgència i expectatives futures del municipi, mitjançant un procés de votació popular.
  • La fase de votacions es realitzarà del 18 al 24 de Juny de 2018.


FASE DE RETORN

 

  • Es realitzarà una presentació pública dels resultats obtinguts durant el procés. la última setmana de juny