SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A EMPRESES QUE HAN HAGUT DE TANCAR EN MOTIU DE LA COVID19

3ª CONVOCATORIA- DEL 20 al 27 de NOVEMBRE DE 2020

La sol·licitud de subvenció només es pot demanar telemàticament i és necessària l'autentificació amb identitat digital, per poder-la tramitar(*).

Només poden demanar aquesta subvenció, les empreses que van haver de tancar com a causa de l'estat d'alarma dictat pel RD 465/2020 de 14 de març (veure article 10 i annex del RD, part final) .

CONVOCATORIA TANCADA

si teniu incidències, recomanem fer la tramitació amb el navegador google chrome

Documentació obligatòria per poder-la adjuntar al formulari (tenir-la preparada) :

  • DNI o CIF digitalitzat
  • Escriptura de constitució digitalitzada (Només les societats, cooperatives) 
  • Model 036 digitalitzat (Només si us heu donat d'alta d'activitats econòmiques l'any 2019 o posterior)
  • Model de transferència bancària de l'Ajuntament, omplert i signat electrònicament.(Només si no sou proveïdor de l'Ajuntament i ja l'heu entregat abans a l'Ajuntament). Cas de no tenir la signatura i segell del banc, també ens adjunteu un rebut bancari acreditatiu del número de compte del sol·licitant digitalitzat.
  • Model d'alta com a creditor de l'Ajuntament, omplert i signat electrònicament (Només si no sou proveïdor de l'Ajuntament i ja l'heu entregat abans a l'Ajuntament)
  • Contracte de lloguer, d'hipoteca o d'espai de treball i un rebut pagat durant l'estat d'alarma - digitalitzat (Només si sol·liciteu la línia B de subvenció)

Informació sobre la identitat digital

(*) Totes les empreses (societats, autònoms....) el teniu per poder fer les tramitacions amb administracions com Hisenda. En tot cas, aquesta sol·licitud de subvenció també la pot tramitar el vostre gestor i en representació vostra. Si us és impossible tramitar la subvenció per aquests mitjans, ens podeu contactar al 973350010 ext. 8026.