La Síndica Municipal de Greuges

La institució de la defensora del ciutadà de La Seu d'Urgell és un servei a la ciutadania i s'entén com un nou punt de proximitat i de relació entre la ciutadania i el món local.