Consells Municipals

Consell Municipal d'Infants

El Consell Municipal d’Infants és un òrgan consultiu i de participació de l'Ajuntament de la Seu d’Urgell format per infants de 7 a 12 anys que estudien a les escoles del municipi.

Consell Municipal d'Infants - Llegir Més

Consell Municipal de Joves

El Consell de Joves és un òrgan d'informació, consulta i participació on els joves de la Seu d'Urgell poden exercir el seu dret a participar, a expressar les seves idees i opinions, així com proposar accions concretes per transformar la ciutat.

Consell Municipal de Joves - Llegir Més

Consell Escolar Municipal

El Consell Escolar Municipal - Consell Municipal d'Educació (CEM) és un organisme de consulta i de participació dels sectors afectats en qualsevol aspecte amb l'ensenyament de nivell no universitari de l'àmbit municipal.

Consell Escolar Municipal - Llegir Més

Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació

El Ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell del dia 4 de juliol de 2005 ha aprovat la creació del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, organisme entès com un element de debat, participació i assessorament integrat per el màxim nombre possible de representants de totes les ONGs.

Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació - Llegir Més

Consell Municipal de Sostenibilitat

Aquestes directrius les va aprovar el ple de l'Ajuntament en sessió de 04 de febrer del 2002.

Consell Municipal de Sostenibilitat - Llegir Més